Mugi Kadowaki, Yoko Mitsuya, Eriko Nakamura, Seri Akaba - Ai No Uzu (2014)